[QUOTE = phailaso1; 321.725] Tôi nhận thấy rằng Orange luôn ồn ào đối với khách hàng hoặc bò là sự lựa chọn của bạn [/ QUOTE].
I think it was the choice of guests is more